Thursday, July 16, 2015

The world through Mila's Lens

 Когато написах постът за годишнината на блога, Мила от The world through my lens ми предложи да ме снима за новата си поредица фото-разкази. Бях ужасно ентусиазирана за целия процес, защото, въпреки че се знаем от няколко години, все още не сме се опознали напълно (а тя си струва опознаването). Няколко дни по-късно ми хрумна да направим collab пост заедно като две "колежки блогърки". :D
 И ето ни горе на Крепостта в понеделник, аз съм закъсняла и ми е ужасно неловко, защото "никога не излизам добре на снимки". Но не е от значение процесът на снимане. Мила е фотографът, тя ще ви говори за него. Аз междувременно пиша - за нея, за фотографията, за блогърството. Девет въпроса, които, надяваме се, ще ви помогнат да опознаете малко по-добре прекрасният човек, стоящ зад обектива. А ако искате да видите мен зад обектива, цъкнете тук.

***

 When I wrote the "anniversary post", Mila from The world through my lens offered me to shoot me for her new photo series. I got very ehthusiastic for the whole process - we've known each other for years but not very well. A couple of days later I had the idea of writing a collab post with her, as we are two "fellow bloggers".
 And there we are, it's Monday, I'm late and everything is very awkward for me because "I don't look nice on photos". But this post is for the amazing person behind the lens. And her post about me in front of the lens can be read here.1. Какъв фотоапарат използваш? 
Canon EOS 650D. Не е от най-високите класове професионални фотоапарати, но за мен е идеален на този етап.

1. What camera do you use?
Canon EOS 650D. Not one of the best professional cameras, but right now it's the perfect one for me. 

2. Кога започна да се занимаваш с фотография?
Фотографията се появи в онзи период от моя живот, който бих могла да нарека „неосъзнато израстване”. Това беше времето между куклите и гимназията – преди две години. Тя запълни своеобразната празнина у мен и ми помогна да отворя очите си за света. Беше липсващото парченце от пъзела.  

2. When did you take up photography?
Photography's appeared in my life during a period that can be told as "unconsciously grow". This was the period between playing with dolls and my high school years - two years ago. It filled the void inside of me and helped me to open my eyes for the world. It was the missing piece of the puzzle. 

3. Какво те вдъхновява?
Децата, природата, книгите, музиката, хората. Включително и ти. Фотографията ме научи да черпя вдъхновение от всичко около мен. Във всяка моя снимка е вложено моментното ми настроение, което, разбира се, е повлияно от заобикалящия ме свят. 

3. What inspires you?
Children, nature, music, people. Even you. Photography taught me how to look for inspiration everywhere. My mood, affected by the surrounding world, reflects on my photos

4. Кои фотографи са ти "повлияли"?
Много са, но например Ансел Адамс, чиито думи за фотографията я описват най-точно. Както и Ани Лейбовиц, не защото снима за Vanity Fair и Rolling Stone, а защото е гениална и скандална едновременно. Много съм далеч от нейния стил снимане, но не и от нейното мислене. Тя е изключителна – и като жена, и като фотограф. 


4. Are there any photographers who have  had an influence on you?
Ansel Adams for example. Her opinion on photography describes her the best. Annie Leibowitz too, but not because she shoots for Vanity Fair and Rolling Stone, but because she is a genius and scandalous at the same time. I'm far from her style but not from her way of thinking. She's extraordinary - both as a woman and a photographer. 

5. По какъв начин фотографията е променила светогледа ти?
Както вече казах, тя отвори очите ми. Тоест ме направи по-широкоскроена.  Вече гледам „отвъд”. 

5. In what way has photography changed you?
As I've already said, it has opened my eyes for the world. It made me more open-minded. I'm now thinking outside the box.

6. А поддържането на блога променило ли те е по някакъв начин? 
Блогът промени начина, по който прекарвам времето си в Интернет.  Промени ме и като човек. Конкретно как не мога да кажа, но със сигурност мимоходом чрез публикациите съм отразила промените. 

6. And has the maintenance of a blog changed you in some way?
Blogging has changed the way I spend my time on the Internet. It changed me as a person, too. I can't say how, but probably if someone looks through my posts, they'll see the differences.

7. Всеки фотограф си има свой уникален стил. Какъв е твоят? 
Не мисля, че си имам стил. Не мисля, че ще познаеш моя снимка, ако е без лого. Това е, защото снимам емоционално, а емоциите ми никога не се повтарят. Поне що се отнася до процеса на снимане.


7. Every photographer has his own style. What's yours?
I don't think i have one. I'm not sure you'll recognize my photos if they don't have a logo. This is because I take pictures emotionally, and my emotions are never the same. At least when it comes to shooting. 


8. Кое мислиш, че отличава фотографията от другите изкуства? 
Фотографията успява да запечатва мигове за 1/125sec. Мигове, които никога повече няма да се повторят, но благодарение на фотографията ще се помнят. Никое друго изкуство не е толкова бързо и паметливо или толкова реално и безпристрастно. 

8. What's the difference between photography and other arts?
Photography captures moments for 1/125 sec. Moments that are never coming back but will be remembered thanks to the taken pictures. No other art is as fast, realistic, and impartial.

9. Какво те прави по-щастлива докато снимаш - самият процес на снимане или готовият кадър? 
Не мисля, че мога да избера. Процесът на снимане ме научи на перфекционизъм, а процесът на редакция - на търпение. Готовият кадър пък ме прави удовлетворена и ме кара да се чувствам пълноценна. 

9. What makes you happier when taking pictures - the process itself or the final frame?
I don't think I can choose one. The shooting process made me a perfectionist and the process of editing - to be patient. The final frame makes me feel delighted and fullfilled.

No comments:

Post a Comment