Wednesday, July 22, 2015

Новата история на Пепеляшка: "Синдер", Мариса Мейър || The new version of Cinderella: "Cinder", Marissa Meyer

"Свалиха от гърба хубавите ѝ дрехи, навлякоха я в стара, сива рокля и я обуха в дървени обуща."

 "Синдер" е научнофантастичният преразказ на така познатата ни история за Пепеляшка. Годината е 126 след Четвъртата световна война. На Земята върлува смъртоносна болест - летумозис.
 Синдер не знае нищо за миналото си. Тя е сирак, киборг и най-добрият механик в Нов Пекин. Приемното ѝ семейство я мрази с изключение на една от доведените ѝ сестри - Пеони. Но за съжаление Пеони е една от поредните жертви на летумозиса.
 Принц Каи е не кой да е, а бъдещият император на Източната република. И именно той кани Синдер на бала.
 Колко тайни са готови да бъдат разкрити...

 Това е едно невероятно начало на поредица. Още когато излезе през 2012 и прочетох откъс от първата глава, имах високи очаквания за книгата. Очакванията ми не просто бяха оправдани, но и надминати. Всичко, което търся в едно четиво, се побира в "Синдер" - динамичен, интересен и завладяващ сюжет, богат свят, добре изградени герои, красив стил на писане. Нямаше нито един скучен или слаб момент. Макар и да не блести с някаква литературна стойност, началото на "Лунните хроники" се нареди не само сред едни от най-добрите книги, които съм чела досега през 2015, но и сред любимите ми изобщо.

Благодаря на издателство "Егмонт" за книгата.

+++

They took away her beautiful clothes, dressed her in an old gray smock, and gave her wooden shoes.

 "Cinder" retells the story of Cinderella. The year is 126 after World War IV. Earth has been plagues by a deadly illness called letumosis.
 Cinder does not know anything about her past. She's an orphan, a cyborg, and the best mechanic in New Beijing. Her foster family hates her except for one of her step sisters - Peony. But Peony is one of the many victims of the disease.
 Kai is the Crown Prince of the Eastern Commonwelath. And it is he who invites Cinder to the ball.
How many secrets are ready to be revealed...

 This is a great first installment. I have had high expectations for the series since I first read an excerpt back in 2012, and not only were my expectations legitimate but exceeded. Everything I look for in a book can be found in "Cinder" - interesting and grabbing plot, fast-paced action, well-built world, deep and complex characters, and a beautiful writing style. Although it does not have literary value, the first book of "The Lunar Chronicles" series is not just one of the best books I've read so far this year, but also one of my most favorite books in general.

No comments:

Post a Comment