Saturday, July 25, 2015

Красивите лъжи в "Тайната история" на Дона Тарт || The beautiful lies in "The Secret History" by Donna Tartt


 През 2015 чета по-малко. Не знам дали се дължи на застоя, обхванал ме от няколко месеца, или нещо друго, но знам, че захвана ли се с книга и не я ли пусна, то не съм я прочела случайно. "Тайната история" на Дона Тарт не просто се нареди сред любимите ми самостоятелни романи, но и сред книгите, които смятам, че всеки трябва да прочете поне веднъж. 

 Сюжетът е елементарен. Ричард Папен е отегчен от живота си в Калифорния 19-годишен младеж. Записва се да следва в престижен колеж в Нова Англия, където, поради влечението си към Древността, става част от група студенти, изучаващи древногръцки. Учителят им е ексцентрик и рядко приема ученици. В началото са били само петима - близнаците Камила и Чарлз, Едмънд "Бъни" Коркоран, Хенри Уинтър и Франсис Абърнати - мистериозни, богати, красиви, интелигентни.
 Разказана в ретроспекция от името на Ричард, това е историята на петима убийци, чиято жертва е Бъни Коркоран. Но не попадайте в капана на разказвача, който не само, че е непоправимо голям лъжец, но и заличава недостатъците на петимата ученици и ги издига на пиедестал по време на цялата книга. Задача на читателя е да избяга от авторската клопка като чете между редовете, но това е невъзможно. Дона Тарт не ви позволява да мразите героите, докато не дойде края на книгата, където вие оставате с отворени уста, абсолютно объркани как може да сте харесвали такива чудовища.
 "Тайната история" е не просто доказателство за брилянтността на авторката - това е изследване на човешкия начин на мислене и неговите граници. А междувременно, с всичките си препратки към древни текстове и богати описания, е наслада за сетивата на интелигентния човек.

***


 This year I don't read as much as I used to. I don't know if it's due to a reading slump or something else. but everything I've read in 2015 so far has either turned into a new favorite book or at least something near favorite.
 "The Secret History" is much more than a new favorite standalone novel. It's a book I'll never stop recommending because people need to read Donna Tartt's extraordinary work at least once in a lifetime.
 The plot is simple. Richard Papen is a 19-year-old young man, bored with his life in California. He decides to enrol in a small, prestigious univerisety in New England. Thanks to his interest in the Old World, he becomes part of an eccentric teacher's class that consists only of the fraternal twins Charles and Camilla, Edmund "Bunny" Corcoran, Henry Winter, and Francis Abernathy - all mysterious, rich, intelligent, and mesmerizingly beautiful.
 The story, narrated by Richard, tells the story of five murderers and their victim - Bunny.
 Be careful not to fall into Richard's trap, though. Not only is he a liar, but he also doesn't stop to put all of the students on a pedestal throughout all the 559 pages of the book. It's the reader's task to realize who the real characters are by reading between the lines, but it's impossible to deny that, at some point, you've started to love them. Just don't forget that at the end Donna Tartt will crush your soul when she reveals the true nature of the characters Richard once worshipped.
 "The Secret History" isn't just a proof for Tartt's brilliance - it's an investigation of a person's way of thinking and his own limits. And meanwhile, it's nothing but a delight for the soul with this beautiful descriptions, references to ancient works, and rich metaphors.

No comments:

Post a Comment