Saturday, August 8, 2015

Когато Червената шапчица срещне Пепеляшка: "Скарлет", Мариса Мейър (Лунните Хроники #2) || Red Riding Hood meets Cinderella in "Scarlet", Marissa Meyer (The Lunar Chronicles #2)

Рецензията съдържа спойлер за първата част от поредицата - "Синдер". За нея можете да прочете тук. Благодаря на "Егмонт" за книгата! Червената шапчица сега се казва Скарлет Беноа. Живее във фермата на баба си - Мишел Беноа, - а тя е изчезнала безследно преди почти три седмици.
Големият лош вълк е уличен боец и се подвизава просто като Вълка. Той има нужната информация за Мишел Беноа и може да помогне на Скарлет. А може би ще я въвлече в нещо дори по-голямо, свързано с дългогодишно пазени тайни.
 Междувременно, след като Синдер разбира, че е изгубената принцеса Селена, успява да избяга от затвора с помощта на доктор Ърланд и се среща с Капитан Трън - саркастичен, забавен и малко глуповат, но притежава космически кораб, с който могат да избягат.
 Император Каито - сега по-отговорен и зрял - се опитва да открие бегълката, за да предотврати война между Луна и Земята, но безуспешно. Съдбата на Източната република зависи от него.

source: arobynnhamel.tumblr.com


 Докато "Синдер" беше впечатляващо начало за поредица, "Скарлет" беше изумително продължение, което ме остави без дъх, четейки. Един възел се разплете, за да се заплете друг след него. Един проблем решен, за да се появи нов. Отношенията между Земя и Луна са по-обтегнати от всякога, а този, който е готов да възстанови мира, все още не може да осъзнае товара, който носи върху плещите си.
 Няколко дребни недостатъка бяха развитието на новите герои, най-вече Скарлет, върху чиито мисли, чувства и предистория можеше да се наблегне още малко, както и новия любовен интерес, който от малки искрици премина във фурия от чувства, но пренебрегнем ли тези дребни детайли, книгата е близо до съвършенството.
 Две абсолютно различни главни героини. Две абсолютно различни истории. Това е научно-фантастичният преразказ на приказния свят, с който сме израснали. И резултатът от сливането на така любимите ни истории е повече от брилянтен.

+++

This review contains spoilers for "Cinder". You can check out its review here. Red Riding Hood is now Scarlet Benoit. She lives with her grandma - Michelle Benoit - in her farm. But now Michelle is missing without a trace and it's been three weeks since Scarlet last saw her.
 Big Bad Wolf is a street fighter and they call him the simple Wolf. He has the information Scarlet needs to find her grandma and can help her. But Scarlet is going to reveal long-kept secrets for her family, her past, and even her true self.
 Meanwhile, Cinder - or shall we say Princess Selene - is thinking of ways to escape from prison. There she meets Captain Thorn - sarcastic, funny, and kind of stupid. And has a spaceship to help them escape.
 Kaito, the new emperor of the Eastern Commonwealth, is trying to find Cinder - but unsuccessfully. Queen Levana is threating the Earth with war. The destiny of the country depends on the emperor. Is Kaito going to make the best decisions, like his father did?

source: inkyopinions.tumblr.com


 "Cinder" was a great first installment. "Scarlet" is ready to blow your mind. One problem was solved for another to show up. Secrets were revealed one after another. 
 The new characters could've been developed a bit better, especially Scarlet whose backstory we barely know. Same goes for the new couple - from almost no emotions at all, the love exploded, which felt a bit unrealistic. But despite these small problems, this sequel was close to perfection.
 Two absolitely different main heroines. Two absolutely different stories. This is the sci-fi retelling of the fairy-tales we've grown up with. And the result of mixing them is more than brilliant.

No comments:

Post a Comment