Thursday, November 13, 2014

Not-So #PEOPLEOFSILISTRA-ish

More like People-Of-America(-And-Germany)-Who-Are-Visiting-Silistra but they are still here and I got a chance to meet one more American. We have a volunteer from America, so a friend of his, Ryan, flew to Bulgaria and I got chance to chance to meet him. People who are closer to me know how excited I get when it comes to 'Murrica. I just wrote down two questions and he answered them. Then I talked with him a little more. It turned out Ryan watches 'Game of Thrones' and I fangirled a little :D He also loves travelling and the opportunity to visit Bulgaria is more than amazing for him.
---
По-скоро хора-от-Америка(-и-Германия)-които-посещават-Силистра, но все пак са в града и имах шанса да се запозная с още един американец. В училище имаме доброволец от Америка и негов приятел в момента е в града, така че имах шанса да се запозная с него. Хората, които са ми по-близки, знаят колко обичам Америка. Написах два въпроса в тетрадката си и той им отговори. После говорих с него още малко. Оказа се, че гледа "Игра на тронове" и обича да пътува. Възможността да посети България за него е била повече от невероятна.
***

Me: What do you like most about Bulgaria?
Ryan: I like many things about Bulgaria, but my favorites are the history and the food. I enjoy learning about the culture, and Bulgaria has a fascinating history with Greek, Roman, Turks, Russian and other empires that have shaped the people and culture. I
really enjoyed seeing the fort on the hilltop that overlooks the city, and hope to see many other historical sites in Sofia next week.
In terms of the food, I was able to try many Bulgarian dishes including:
banitsa
shopska salata
lutenitsa
rakia
bean soup
кюфте (which was written in Bulgarian)
---
Аз: Какво най-много харесваш в България?
Раян: Харесвам много неща, но любимите ми са историята и храната. Харесва ми да научавам много нови неща относно културата, а България има просто невероятна история с Гръцката, Римската, Османската, Руската и други империи, оформили хората и самата култура. Харесах крепостта на върха (става дума за Меджиди Табия), която има изглед към целия град, и се надявам да видя много други исторически забележителности в София другата седмица.
Ставайки дума за храната, опитах много типично български ястия, включващи:
баница
шопска салата
лютеница
ракия
боб
кюфте (което беше написано на чист български)
***
Just a week ago I also had the chance to meet a German - Hannah. She is one of the kindest girls you could ever hope to meet, and she is so pretty that it hurted. I just came into her and she wasn't even a little confused - we talked for about two minutes and she was smiling all the time.

I asked her what she likes most about Bulgaria, too, it's always nice to hear 'What a beautiful country and what hospitable and wonderful people Bulgarians are!'

So, Hannah also likes banitsa. When Ryan said that he also loves it, I laughed, I couldn't resist - how NOT to love banitsa! What she also loves are the landmarks. When I asked her what she thinks about the city, she said it's more than beautiful but she wouldn't live here for life.
---
Преди седмица имах шанса да се запозная и с германка - Хана, която е доброволка в немската паралелка. Тя е едно от най-милите момичета, които някога бихте се надявали да срещнете и е ужасно хубава. Просто я видях и я заговорих, и тя дори не се почувства неловко - говорихме за около две минути, а тя се усмихваше през цялото време.
Нея също я попитах какво най-много харесва в България, винаги е хубаво да чуеш колко хубава страна е и колко са прекрасни и гостоприемни хората.
Тя също обича баница. Когато Раян каза, че е едно от любимите му ястия, се засмях, не успях да се сдържа - как да не обичаш баница! Хана обича и българските забележителности.
Когато я попитах какво мисли за града, каза, че е повече от прекрасен, но не би живяла тук завинаги.
***
How not to love the school, it's so damn international! :D