Monday, September 1, 2014

"жътварят", тери пратчет

смърт е... изчезнал. грубо казано. всъщност вече не е изпълнявал задълженията си правилно и е започнал да се развива в личност. затова го изпращат със собствените му часовник и коса да живее сред останалите.
в невидимия университет уиндъл пунс умира, но се връща към живот като труп. целия свят се напълва с мъртъвци и се натрупва много жизнена сила. когато магьосниците от университета "погребват" уиндъл пунс, той намира бележка на капака на ковчега си - клуб "ново начало", ръководен от рег шу. членовете му са двама вампири, върколакът лупин, последното банши - господин иксолит - има говорен проблем и е твърде срамежлив да пищи над дома, където ще умре някой. затова той пише УууИииУууИииУуу на едно листче и го пъха под вратата. а караконджолът шлепел се страхува от открити пространства и затова ходи зад врата.
а в планините овнерог нещата са дълги и сложни, но отсега ви казвам - ще обичате бил порталски. 
***
— АМИ ДА. НЕ БИВА ДА СИ ПРАХОСВАМЕ ВРЕМЕТО. — Смърт донагласи седлото, после тикна златния си животомер под гърбавия нос на Албърт. — ВИЖ! ИМАМ ВРЕМЕ! НАЙ-ПОСЛЕ ИМАМ ВРЕМЕ!
Албърт се отдръпна уплашен.
— И щом вече го имате, какво ще го правите?
Смърт яхна коня.
— ЩЕ ГО ПРОПИЛЕЯ.
***
„Слънчевата светлината мисли, че е по-бърза от всичко, но греши. Без значение колко бързо пътува тя, тъмнината винаги е там първа и я чака.“
***
когато няколко магьосници и клуб "ново начало" се втурват да спасяват света на диска, няма как да останеш безразличен. тери пратчет поднася всичко просто и с хумор и ти е трудно да вдигнеш поглед от книгата.
оценка: 4,5/5

No comments:

Post a Comment